Paviment de formigó polit

Són paviments de formigó fabricats en central, reforçats amb fibres (polipropilé, vidre, acer), amb acabats remolinats fins i executats amb màquina rotatòria, incorporant capes de rodaments fabricades amb ciments, sílices i pigments.

  • Estan pensats per a usos en pistes esportives, naus industrials, camins, etc
  • Són els paviments amb més aplicacions i dividits en tres acabats: polits fins, semifins o remolinats.
  • Resistents.
  • Llarga durabilitat.
  • Perfecta integració amb el seu entorn.

Gruix segons projecte.