Formigó rebaixat

És un paviment de formigó fabricat en central, amb una acurada selecció d’àrids i reforçat amb fibres de vidre. S’aconsegueix un cop desactivada la seva capa superficial. Un paviment amb aspecte d’àrid vist i diversitat de colors.

  • Estan pensats per a zones d’oci, interiors de botigues, restaurants, hotels i habitatges en general. Zones comuns, voreres, aparcaments exteriors, places, camins, passetjo.
  • Resistència.
  • Llarga durabilitat.
  • Perfecta integració amb el seu entorn.
  • Colors a la carta.
  • Possibilitat d’acabats en òxid.

Gruix segons projecte.

Després de l’aplicació i freguat, es rebaixa amb disc diamantat i es poleix amb pedres especials, per aconseguir un terra continu, llis i pla, amb acabats naturals o encerats.