Altres

Technic Sol Beton ha intentat respondre a les exigències i necessitats dels seus clients, oferint altres serveis:


  • Colocació de paviments i voreres
  • Paviment industrial
  • Paviment escombrat
  • Paviment << Pell de Taronja >>
  • Segellat de juntes per a naus Industrials
  • Vernís protector
  • Roques artificials