Formigó desactivat

És un paviment de formigó fabricat en central, amb una acurada selecció d’àrids i reforçat amb fibres de vidre. S’aconsegueix un cop desactivada la seva capa superficial. Un paviment amb aspecte d’àrid vist i diversitat de colors.

  • Zones comuns, voreres, aparcaments exteriors, places, camins, passejos
  • Excel·lent en masies restaurades.
  • Resistència.
  • Llarga durabilitat.
  • Integració perfecta per totes les seves aplicacions.

Aplicació de resines. Gruix segons projecte. No aconsellat per trànsit rodat.