Paviment Imprés

img-responsive

Adoquí 10x20

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Adoquí Roma

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Calçada Romana

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Fusta Envellida

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Fusta Tablero

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Llamborda Francesa

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Llosa pedra 60x30

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Pedra desconcentrada

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Pedra irregular

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Pissarra

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Rajol espiga

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.

img-responsive

Tova Catalana 30x30

Paviment Imprés

Els paviments impresos de formigó s’executen amb formigons frescos fabricats en central, enriquits amb diversos tipus de fibra (polipropilè, vidre, acer) o malles reticulars d’acer segons demanda tècnica. En les capes finals d’acabat s’incorporen morters fabricats amb sílices, ciments resines i pigments de qualsevol color.