Lliscats

img-responsive

Paviment de formigó polit

Lliscats

Són paviments de formigó fabricats en central, reforçats amb fibres (polipropilé, vidre, acer), amb acabats remolinats fins i executats amb màquina rotatòria, incorporant capes de rodaments fabricades amb ciments, sílices i pigments.

img-responsive

Paviment de formigó encerat

Lliscats

Són paviments de formigó fabricats en central, reforçats amb fibres (polipropilé, vidre, acer), amb acabats remolinats fins i executats amb màquina rotatòria, incorporant capes de rodaments fabricades amb ciments, sílices i pigments.