Paviment de formigó encerat

Són paviments de formigó fabricats en central, reforçats amb fibres (polipropilé, vidre, acer), amb acabats remolinats fins i executats amb màquina rotatòria, incorporant capes de rodaments fabricades amb ciments, sílices i pigments.

Després de secs, són tractats amb vernissos acrílics i ceres naturals per al seu acabat natural.

Hi ha la possibilitat d’acabats envellits a base d’òxids.

  • Recomanats per a usos en habitatges, botigues, supermercats, hotels, restaurants
  • Resistents.
  • Llarga durabilitat.
  • Perfecta integració amb el seu entorn.
  • Baix manteniment.

Gruix segons projecte.